HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM: 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM: 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 24/5/1988, Đại hội đại biểu của những người hoạt động trong lĩnh vực Cấp thoát nước Việt Nam tại Hà Nội đã có một Quyết định quan trọ đã ra quyết định thành lập Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành xây dựng Cấp thoát nước (gọi tắt là Hội Cấp thoát nước ) và từ đó ngày 7/6 là ngày truyền thống của Hội. Trải qua 30  năm xây dựng và phát triển, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận được Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý.ng, nhất trí đề xuất thành lập Hội khoa học kỹ thuật Cấp thoát nước trực thuộc Hội Xây dựng Việt Nam và ngày 7/6/1988, Hội Xây dựng Việt Nam đã ra quyết định thành lập Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành xây dựng Cấp thoát nước (gọi tắt là Hội Cấp thoát nước ) và từ đó ngày 7/6 là ngày truyền thống của Hội. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận được Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Hội nghị thành lập CLB Giám đốc Các nhà máy nước phía Nam, ngày 30/12/1997

Hội Cấp thoát nước  Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, tư vấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng, khai thác vận hành, sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị liên quan đến lĩnh vực cấp thoát nước tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển lĩnh vực cấp thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hiện nay, Hội có trên 300 hội viên tập thể và cá nhân hoạt động trên phạm vi cả nước, đại diện gần 70.000 cán bộ, viên chức, người lao động, các nhà khoa học,  quản lý hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Các hoạt động của Hội đã có nhiều đổi mới, sôi động, thiết thực , gắn việc hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng hội viên với việc thực hiện trách nhiệm của hội viên trong xây dựng, phát triển ngành cấp thoát nước Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 30 năm hoạt động,  Hội đã chủ động, tích cực tham gia tư vấn, phản biện, góp ý các cơ chế, chính sách, các chiến lược, chương trình, quy hoạch và các dự án lớn quan trọng  như Luật Tài nguyên nước, Luật bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng…Nghị định 117;  Nghị định 80 và các thông tư hướng dẫn; Định hướng phát triển cấp, thoát nước; Chương quốc gia về chống thất thoát, Chương quốc gia về cấp nước an toàn; Chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp cấp thoát nước;  các quy hoạch cấp, thoát nước của một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; các dự án thoát nước và chống ngập tại các thành phố lớn; dự án cấp nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long…. Ngoài ra Hội tham gia góp ý các  định mức kinh tế kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến cấp thoát nước.

Hoạt  động KHCN ứng dụng và chuyển giao được quan tâm đặc biệt , nhiều doanh nghiệp ngành nước đã ứng dụng thành công công nghệ thông tin, tự động hóa trong quản lý hệ thống, quản lý tài sản, quản lý mạng lưới và khách hàng… công tác sản xuất và sử dụng các vật tư, thiết bị ngành nước hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Một lớp đào tạo tập huấn quy định mới nhất về Luật xây dựng do Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức

Công  tác đào tạo, nâng cao năng lực cho các Hội viện được Hội quan tâm đặc biệt. Hàng năm Hội phối hợp với các tổ chức quốc tế, các dự án hỗ trợ kỹ thuật và các doanh nghiệp tổ chức nhiều khóa đào tạo cho các cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật quản lý, vận hành, khai thác …Các nội dung đào tạo đa dạng, thiết thực, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Qua công tác đào tạo đã góp phần  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đây là giải pháp mang tính đột phá để các doanh nghiệp hội viên nhanh chóng đáp ứng yêu cầu , nâng cao sức cạnh tranh  góp phần thúc đẩy ngành nước phát triển theo hướng bền vững.
 

Lễ ký kết hợp tác giữa Hội Cấp thoát nước việt Nam với Tổ chức đào tạo nghề – TVET và Lễ ký kết hợp tác với Diễn Đàn nước Phần Lan

Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và đây là thế mạnh của Hội. Trong năm qua nhiều tổ chức quốc tế như JICA, GIZ, WB, ADB, WHO… các nước như Úc,  Đức, Phần Lan, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đan Mạch, Ba Lan, Hungary, ….và các Hội nước bè bạn đã đến và làm việc với Hội đồng thời đặt mối quan hệ hợp tác lâu dài, thông qua công tác hợp tác quốc tế đã thúc đẩy cơ hội hợp tác, các doanh nghiệp ngành nước và Hội  tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm cũng như tranh thủ được các nguồn lực cho đầu tư, phát triển ngành và cũng chính những kết quả hợp tác và thông qua cả công tác truyền thông  đã nâng cao vai trò vị thế của Hội Cấp thoát nước Việt Nam trong nước và quốc tế.

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, vượt qua bao thăng trầm, khó khăn thử thách mới thấy được sự phát triển đầy ấn tượng của Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Những kết quả đạt của ngành nước được thể hiện ở quy mô, công suất, phạm vi phục vụ ngày càng tăng cao, chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện. Các chỉ tiêu, mục tiêu lớn của ngành đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Cụ thể: Tổng công suất thiết kế các nhà máy tăng tgấp 5 lần từ 1.67 triệu m3/ngày đêm (năm 1988) lên 8.5 triệu m3/ngày đêm (năm 2017). Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch tăng gấp 2 lân từ 40% (năm 1988) lên 84,5% (năm 2017). Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm gần 2 lần từ 40% (năm 1988) xuống còn 22,5% (2017), nhiều doanh nghiệp cấp nước đã giảm xuống dưới 15% (năm 2017) tương đương với nhiều doanh nghiệp cấp nước trên thế giới. Lượng nước sử dụng bình quân đầu người tăng gấp 2 lần từ 50 lít/người/ngày đêm (năm 1988) lên 108 lít/người/ngày đêm (năm 2017). 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 94% trường học mầm non, phổ thông và 96% trạm y tế xã có công trình nước sạch. Số nhà máy xử lý nước thải tập trung tăng từ 2 nhà máy với tổng suất ý 6.200m3/ngày đêm (năm 2005) lên 41 nhà máy với tổng công suất xử lý 950.000 m3/ngày đêm (năm 2017).

Các đại biểu cắt băng khai mạc Vietwater 2017 – Triển lãm, hội thảo ngành nước quốc tế lớn nhất Việt Nam do Hội CTN VN chủ trì và bảo trợ

Ghi nhận những công lao đóng góp của Hội Cấp thoát nước Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, Hội đã được  Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động, nhiều Bộ ngành tặng bằng khen, nhiều hội viên, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

30 năm một chặng đường xây dựng và phát triển, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã đóng góp một phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Phía trước còn nhiều khó khăn và thách thức với truyền thống tốt đẹp của mình Hội Cấp thoát nước Việt Nam tiếp tục Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển – Hội nhập và hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng ngành và vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Tin Liên Quan